top of page
image 73.png

CADARNHAD

GWYDNWCH

CYFATHREBU

Group 592.png

ADFERIAD

Mae TIME4EXPERIENCE yn cynnig profiadau pwrpasol sy’n canolbwyntio ar antur awyr agored ac adeiladu tîm yng Ngogledd Cymru. 

GWEITHGAREDDAU SYDD AR GAEL:

 • Cerdded bryniau a Sgramblo Creigiau

 • Abseilio

 • Beicio Mynydd a Theithiau Beicio

 • Arfordiro

 • Crefft y gwylltir

 • Nofio Gwyllt

 • Gweithgareddau Datrys Problemau

 • Dringo Creigiau Dan Do

 • Padlfyrddio

 • Cyfeiriannu

Syniadau HER GYMRAEG:

 • 15 Copa Cymru / 3000au -(dros 3 diwrnod)

 • 3 Chopa Cymru(24 awr)

 • Taith Heulwen yr Wyddfa

Syniadau HER GLASUROL y DU:

 • Heriau Elusennol - Teithiau Cerdded / Abseilio / Beicio

 • Arfordir i Arfordir - Her Feicio(Whitehaven i Newcastle)

 • Swydd Efrog 3 Chopa(12 awr)

 • Tiroedd Diwedd i John 'o' Groats(Gwely a Brecwast golygfaol, llwybrau YHA dros 14-16 diwrnod)

bottom of page