top of page
DofE logo gunmetal full white.png
GWOBR ARIAN
Ysgolion & Grwpiau
AALA White

Requirements

20 Conditions (EN/CY)

4 Day Training & Practice (example Itinerary)

3 Day Qualifier (example itinerary)


CYNHWYSEDIG
 • Defnydd o'n hoffer grŵp.

  • Pecyn alldaith ar gyfer y rhai nad oes ganddynt.

  • Pebyll Stofiau Trangia + sosbenni a thanwydd

  • Pecynnau cymorth cyntaf grŵp

 • Mapiau a Chwmpawd Llochesi grŵp

 • Gorchuddion sach deithio lliw Puro Dwfr

 • Hyfforddiant cynhwysfawr yn cwmpasu pob agwedd ar faes llafur DofE.

 • Goruchwyliaeth gan staff cymwys drwy gydol yr alldaith. Mae ein holl staff yn meddu ar y cymhwyster arweinydd perthnasol ac wedi derbyn hyfforddiant cymorth cyntaf a gwiriad DBS.

 • Aseswyr Achrededig DofE ar gyfer yr alldaith gymwys.

 • Ffioedd gwersylla. Bydd gwersylla ar faes gwersylla, weithiau gyda chyfleusterau cyfyngedig.

 • Pob Logisteg

 • Cefnogaeth Argyfwng 24 awr

 • 1 lle staff am ddim i bob 14 cyfranogwr.


i chi ei drefnu
 

Er bod y rhan fwyaf o bethau'n cael eu darparu yn ein pecynnau, mae angen rhywfaint o gynllunio a threfnu gan yr ysgolion a'r grwpiau a hoffai ddod â chyfranogwyr.

 • Eich holl Fwyd eich hun

 • Offer personol Dillad dwr, Boots, sachau cysgu, matiau rholio

 • Recriwtio cymaint o gyfranogwyr â phosibl

 • Cadarnhewch eich bod wedi cwblhau unrhyw waith gweinyddol mewnol o fewn eich sefydliad, ysgol neu grŵp i awdurdodi'r alldaith.

 • Cynlluniwch gludiant i ac o leoliad yr alldaith eich hun.

 • Mae croeso i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer hyn.

PXL_20220219_151902853.jpg

Dan i'n eich gwahodd i gysylltu â ni i drafod eich gofynion, yn eich hwylustod.
 

Group 200.png

FFURFLEN YMHOLIAD

Group 194.png

FFÔN

Group 80.png

E-BOST

Ymarfer, Hyfforddiant a Chymhwyster

Ymarfer, Hyfforddiant a Chymhwyster

Ymarfer, Hyfforddiant a Chymhwyster

bottom of page